เมดิสติน 40 %  
โคลิสติน เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะแบคทีเรีย แกรมลบ เช่น อี.โคไล ซัลโมเนลล่า วิปริโอ บอร์เดทเทลล่า ซูโดโมแนส เป็นต้น
โอทีซี 200 พรีมิกซ์  
เพื่อป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ แบคทีเรีย แกรมบวกและแกรมลบ ที่ไวต่อยาอ๊อกซี่เตตร้าซัยคลิน
ทิลมิซิน 20 %  
เพื่อป้องกันและรักษาโรคปอดในสุกร(APP) และเชื้อโรคอื่นๆ ที่ไวต่อตัวยาทิลมิโคซิน
งานแสดงสินค้า  7ILDEX Indonesia 2017
Yin Yin Kyaw International Trading Co., Ltd. เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
บริษัท โกลเด้น ฟีด (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
กรมปศุสัตว์
สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ
สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่
จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงไก่
เรื่องจริงของหมูสาว (ทดแทน) ที่ควรรู้
ร้อนนี้เตรียมให้พร้อมกับการเลี้ยงสุกรให้มีประสิทธิภาพ


สารเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ฉบับที่ 77 ปีที่29 พุทธศักราช 2560  
สารเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ฉบับที่ 76 ปีที่29 พุทธศักราช 2560  
สารเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า ฉบับที่ 75 ปีที่29 พุทธศักราช 2560  

send mail to us